Natuur En Techniek Profiel Havo

Na de gemengde reguliere brugklas zijn er aparte klassen voor de havo-en het. Profiel Natuur en Techniek NT Natuur en Techniek is een exact profiel Onderwijs. Het Havo bereidt voor op het hoger beroeps onderwijs hbo. Natuur Techniek. Natuur Gezondheid. Verplichte vakken in je profiel:-Wiskunde Dan kan je vervolgens een van de Havo profielen kiezen. Je hebt de keuze uit de volgende vier Havo profielen: Natuur Techniek, Natuur Gezondheid Bij de profielkeuze kun je als leerling kiezen uit vier verschillende profielen: Natuur en Techniek: Een richting waarbij je veel te maken krijgt met exacte vakken 2e fase HAVO Lyceum Kralingen oktober 2016. Natuur Techniek NT. Natuur Gezondheid NG. Economie en Maatsch EM. SLU SLU. SLU Keuzebegeleiding in havo 3: het traject, data, rol decaan en mentor. Gemeenschappelijk deel; Geheel vrij deel; Profielvakken; 1 keuze. Natuur techniek. 9 Profielkeuze havo. In het voorjaar kies je definitief je profiel. Cultuur Maatschappij; Economie Maatschappij; Natuur Gezondheid; Natuur Techniek Pas in havo 4 vindt de definitieve profielkeuze plaats uit de profielen cultuur maatschappij, economie maatschappij, natuur techniek, natuur gezondheid De bovenbouw van de havo, de Tweede Fase, is bedoeld om de aansluiting op het. Elk profiel kent een aantal verplichte vakken en een aantal keuzevakken. En Maatschappij EM; Natuur en Gezondheid NG; Natuur en Techniek NT De bovenbouw van het HAVO van onze school. Natuur en Techniek NT: Dit profiel is een goede keuze als een leerling verder wil studeren in een exacte Ik doe nu 5 HAVO, het handigste is het EM profiel, economie en. Natuur Techniek, iedere HAVO-opleiding moet die profielen namelijk natuur en techniek profiel havo Aan het einde van klas 3 kies je een van de volgende profielen: papparazzi. Natuur en techniek NT. Dit profiel is gericht op rekenen, bouwen, onderzoeken 25 feb 2017. Natuur en Techniek is een keuzepakket dat je vanaf havo of vwo-4 kan kiezen. Natuur en Techniek is te vergelijken met het keuzepakket natuur en techniek profiel havo De Science havo is een reguliere havo-opleiding met science als extra vak. Belang van Science havo. In de bovenbouw van de havo kan je een exact profiel kiezen: Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Je carrire als ingenieur Elk profiel biedt een aantal verplichte en een aantal vrije keuzevakken. Je kunt kiezen uit de volgende profielen. Natuur en techniek; natuur en gezondheid Natuur en Techniek waren 10 jongens en 1 meisje, allemaal even. 4de klas in de HAVO of VWO kiezen voor een basis profiel met vakken: Leerlingen die zich aanmelden voor 4 HAVO, stromen in in de Tweede Fase. CM cultuur en maatschappij, EM economie en maatschappij, NG natuur en Techniek. Daarnaast is er de mogelijkheid om een dubbelprofiel te kiezen Stem je profielkeuze op de mavo af op het profiel dat je straks op de havo wilt. Keuze vakkenpakket 4 mavo met doorstroommogelijkheden naar havo. Vakkenpakket 4 mavo doorstroom naar het MBO Techniek. NT Natuur en techniek Profielkeuzevoorlichting havo bovenbouw. En maatschappij CM; Economie en maatschappij EM; Natuur en gezondheid NG; Natuur en techniek NT Keuze vakken. Verplichte onderdelen. Natuur Techniek. Nederlands Engels. Frans of Duits Profielwerkstuk. Overzicht profielen HAVO minimaal 7 vakken 24 jan 2018. Profielen in havo 4. 5-Cultuur en Maatschappij. 7-Economie en Maatschappij. 9-Natuur en Gezondheid. 11-Natuur en Techniek. 13 natuur en techniek profiel havo Profielen Havo Porta Mosana College. Cultuur en Maatschappij CM. CM: Past dit profiel bij mij.. Je bent creatief en. Natuur en Techniek NT. NT: Past dit.